Ahşap Atölyesi Kulübü

Zekâ gelişimi artar. Kişilik özelliklerini dışa vurur; Kişilik özelliklerini ve kişinin iç dünyasını dışa vurmada etkendir. Ahşap sanatları aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten Fen Bilgisine geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim, ahşap sanatları vb. ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur.

Program içerisinde öğrencilere sunulan çalışmalar:

  • Ahşap sanatları eğitimi süresince öğrencilere değişik ağaç malzemeler verilir ve çocuklardan hayallerindeki şekilleri yapmaları istenir. Bunun gibi serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler çocuklarda hayal gücünün geliştirilmesinde fayda sağlar ve ayrıca karar verme/bir problemi çözme becerisini de geliştiriyor.
  • Farklı modellerde barit makinalar ve mekanizmaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılır.
  • Final projesi olarak hayal ettikleri ve işe yarar bir ürün tasarlayıp tüm aşamalarını kendi çalışmalarıyla tamamlanması istenir.

Diğer Kulüplerimiz