Grafik Motoruyla Oyun Tasarımı Kulübü

Grafik Motoruyla Oyun Tasarımı

Böylece öğrencilerin yalnızca oyun oynayan değil oyun tasarlayabilen, yalnızca tüketen değil aynı zamanda üretebilen bireylere dönüşmeleri hedeflenmektedir.

Oyun Tasarım Atölyesi’ne katılan öğrenciler;

  • Oyun ve oyuna dair terimleri, tasarım aşamalarını, elementlerini ve fonksiyonlarını öğrenir,
  • Hayallerini dijital ortama yansıtır,
  • Tablet ve bilgisayar yazılımlarını kullanarak oyun geliştirir,
  • Somut nesnelerle oyun prototipi oluşturabilir.

Diğer Kulüplerimiz